• Aktuality

Aktuality


Call for Papers


Katedra Elektronické kultury a sémiotiky  FHS UK pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na koncepci znaku a  afektivity v myšlení Gilla Deleuze. Cílem konference je poskytnout novou perspektivu v reflexi filosofie Gilla Deleuze, se zvláštním zaměřením na způsob jakým tento autor uvažuje o spojení afektivity a sémiotiky. Oba tyto pojmy hrají stěžejní roli v rámci Deleuzova myšlení.

            Afekt jako pojem Deleuze poprvé používá v knize Nietzche a filosofie stejně jako ve své disertaci Spinoza a problém exprese. Později v osmdesátých letech se afekt objevuje v Deleuzových přenáškách o Spinozovi, kde je spojován s pojmem stávání se, který je stejně tak jedním ze základních pojmů jeho filosofie a rovněž také v Tisíci Plošinách.

            Koncepce znaku se pak objevuje v knize Proust a znaky, kterou autor sám později interpretoval jako pokus o vybudování „obecné sémiologie“. Ačkoliv v jednom z mnoha rozhovorů Deleuze říká „

Vše, co jsem napsal, je vitalistické, tedy alespoň v to doufám, a je to součástí teorie znaků a události" (Negotiation 143.) Znak a sémiotika jako pragmatika nebo symptomatologie se objevují v Deleuzových pracích o literatuře a jsou silně navázány právě na koncepci afektu.

             Hlavním tématem konference tedy je reflexe spojitosti mezi sémiotikou a afektivitou tak, jak je formulována ve filosofii Gilla Deleuze a jejích následných interpretacích. Přijímáme příspěvky tématicky orientované na Deleuzovy koncepce sémiotiky a znaku, afektu, Obrazu – Pohybu, literatury, znaku a afektivity, efektu a sílu znaků a rovněž příspěvky tematizující „obrat ke znaku“ v současné filosofii v implikacích Deleuzových myšlenek.Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám