• Call for papers

Call for papers


Katedra Elektronické kultury a sémiotiky FHS UK ve dnech 7. - 8. 11. 2015 pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na koncepci znaku a  afektivity v myšlení Gilla Deleuze. Cílem konference je poskytnout novou perspektivu v reflexi filosofie Gilla Deleuze, se zvláštním zaměřením na způsob jakým tento autor uvažuje o spojení afektivity a sémiotiky. Oba tyto pojmy hrají stěžejní roli v rámci Deleuzova myšlení.

            Afekt jako pojem Deleuze poprvé používá v knize Nietzche a filosofie stejně jako ve své disertaci Spinoza a problém exprese. Později v osmdesátých letech se afekt objevuje v Deleuzových přenáškách o Spinozovi, kde je spojován s pojmem stávání se, který je stejně tak jedním ze základních pojmů jeho filosofie a rovněž také v Tisíci Plošinách.

           Koncepce znaku se pak objevuje v knize Proust a znaky, kterou autor sám později interpretoval jako pokus o vybudování „obecné sémiologie“. Ačkoliv v jednom z mnoha rozhovorů Deleuze říká "Vše, co jsem napsal, je vitalistické, tedy alespoň v to doufám, a je to součástí teorie znaků a události "(Negotiation 143.) Znak a sémiotika jako pragmatika nebo symptomatologie se objevují v Deleuzových pracích o literatuře a jsou silně navázány právě na koncepci afektu.

             Hlavním tématem konference tedy je reflexe spojitosti mezi sémiotikou a afektivitou tak, jak je formulována ve filosofii Gilla Deleuze a jejích následných interpretacích. Přijímáme příspěvky tématicky orientované na Deleuzovy koncepce sémiotiky a znaku, afektu, obrazu – pohybu, literatury, znaku a afektivity, efektu a síly znaků a rovněž také příspěvky tematizující „obrat ke znaku“ současné filosofie v implikacích Deleuzových myšlenek.


Důležitá data a informace


Deadline pro odeslání abstraktů vašich příspěvku je 15. 9. 2015.

Délka abstraktu by neměla přesáhnout 400 slov a to včetně názvu a klíčových pojmů, kterých by nemělo být uvedeno víc než pět. Oficiálním jazykem konference je angličtina. Abstrakty vašich příspěvků v angličtině prosím zasílejte na

Oznámení o přijetí Vašeho příspevku Vám bude zasláno nejpozději do 30. 9. 2015

Konferenční poplatek činí 80 EUR a musí být zaplacen do konce října 2015


Bankovní spojení pro platbu konferenčního příspěvku: KB Praha 1

č. účtu: 27-1842600277/0100

IBAN: CZ86 0100 0000 2718 4260 0277

SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX


Publikace

Z vybraných příspěvků plánuje ve vydavatelství Brill publikovat konferenční sborník.Poslední změna: 1. červen 2015 00:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám